Jaartraject

Met een pakket van 20 lesdagen theorie en 120u stage bij ziekenhuizen, mutualiteiten, evenementen en eigen keuzes krijgt de Kanker Beauty Professional een ruime bagage mee over diverse topics, waaronder :

Wat is kanker?
Een uiteenzetting over de basisprincipes van kanker met het ontstaan en de groei van een tumor, alsook het toelichten van de diagnose, behandeling en vooruitzichten voor de patiënt.

Nevenwerkingen
Bij een kankertherapie worden ook de goede lichaamscellen aangevallen waardoor heel wat nevenwerkingen optreden.  Hoe ga je ermee om en hoe behandelen?

Ziektebeleving
Op interactieve manier krijgen we een beeld over hoe mensen met kanker en hun omgeving de ziekte emotioneel en cognitief beleven en verwerken en hoe ze de ziekte en/of verlies een plaats geven binnen hun leven.

Basiscommunicatie
Gepast reageren: theorie en praktijk.

Hygiëne
Een overzicht van de belangrijke hygiënemaatregelen die moeten in acht genomen worden.

Zelfzorg, stress
Hoe jezelf emotioneel beschermen? Hoever kan je meegaan in het lijden van de klant/patiënt?

EHBO
Belangrijke noodzakelijke kennis.

Doorverwijzen
Organisatie en structuur van (ondersteunende) zorgverleners en diensten/doorverwijzingsmogelijkheden.

Kanker en voeding (inleidende begrippen)
Ziekte en behandeling hebben een negatieve invloed op de voedingstoestand en lichaamssamenstelling. Voedings- en dieetbehandeling is daarom een belangrijke ondersteunende therapie.

Behandelingen
Praktijksessies met aangepaste behandelingen, massage en make-up.

Productgebruik
Overzicht van verzorgingsproducten/ingrediënten die wel of niet kunnen gebruikt worden.

Palliatieve zorg en euthanasie
Als er geen herstel meer mogelijk is.

 

© 2015 - 2018: Institute for Professional Care VZW, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress