Beschermleden


Onze beschermleden zijn één voor één dames en heren uit diverse sectoren in onze maatschappij.  Zij dragen het project hun goed hart toe en zijn overtuigd van de meerwaarde die dit biedt voor mensen, getroffen door kanker.   Bovendien zorgen zij er mede voor dat we als instituut steeds vooruitstrevend zijn, ons telkens opnieuw voor 100% inzetten zodat we echt een verschil kunnen maken bij het innerlijk en uiterlijk welbevinden van mensen die deze ziekte doormaken of doorgemaakt hebben.


KRIS PEETERS

Europees parlementslid


Kris Peeters1

“De missie die het Institute for Professional Care nastreeft, is heel lovenswaardig. Door schoonheidsspecialisten op te leiden om op een menselijke, warme en professionele manier om te gaan met kankerpatiënten, vervullen zij een reële behoefte. Zij helpen om kankerpatiënten hun innerlijke én uiterlijke schoonheid terug te vinden. Om het in de woorden van Anne Frank te zeggen, zij helpen kankerpatiënten om “niet te denken aan de ellende, maar aan de schoonheid die overblijft”.”

POLITIEKE LOOPBAAN

 • 2014 –             Vice-eersteminister van de Federale Regering
 • 2014 –             Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 • 2009-2014      Minister-president van de Vlaamse Regering (België)
 • 2009-2014      Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid (België)
 • 2007-2009      Minister-president van de Vlaamse Regering (België)
 • 2007-2009      Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid (België)
 • 2004-2007      Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur (België)

BEROEPSERVARING

 • 1999-2004      Gedelegeerd bestuurder, UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers en KMO’s)
 • 1994-1999      Secretaris-generaal, UNIZO, Brussel
 • 1991-1994      Directeur UNIZO-Studiedienst, Brussel
 • 1989-1991      Docent, Postuniversitair Centrum Limburg, Hasselt
 • 1988-1991      Fiscaal adviseur, UNIZO, Brussel
 • 1986-1988      Advocaat. Storme, Leroy, Van Parys en Doolaege, Gent

KOEN MICHIELS

Gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas


Koen Michiels1

 

 • Gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas (Sint-Niklaas)
 • Bestuurder in algemene ziekenhuizen: Bornem- Sint-Jozefkliniek, Deinze – V.Z.W. Sint-Vincentiusziekenhuis, Geel – AZ Sint-Dympna, Zottegem: AZ Sint-Elisabeth
 • Voorzitter in woon- en zorgcentra Sint-Niklaas/Beveren: Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland (koepel van 4 WZC)
 • Gastdocent EHSAL Brussel, UZ Gent
 • Effectief lid Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (sectie financiering)
 • Voorzitter Zorgnet financieel – economische werkgroep algemene ziekenhuizen
 • Bestuurder vzw COZO Vlaanderen
 • Voorzitter vzw Iridium Kankernetwerk
 • Bestuurder en bureaulid Zorgnet Vlaanderen

 FREDDY WILLOCKX

Minister van Staat


Dhr. Freddy Willockx

“Ik geef mijn volledige steun aan het Institute for Professional Care.

De reden is eenvoudig: het sociaal engagement van de leden van de bestuursraad waarmee zij mensen in een moeilijke periode van hun leven, met name een ernstige ziekte, voluit willen ondersteunen.  Dat dit gebeurt in samenwerking met AZ Nikolaas bezorgt het project een bijkomende meerwaarde.  Ons ziekenhuis bewijst hiermee andermaal een breed spectrum aan activiteiten te beogen, die de geneeskunde kaderen in een maatschappelijk objectief.

 Veel succes aan het nieuwe instituut.

 Hartelijk”

 

 • Sedert 1971: Gemeenteraadslid te Sint-Niklaas
 • 1974-1979: Schepen van Sint-Niklaas
 • 1979-1999: Volksvertegenwoordiger en Europees Parlementslid
 • 1980:  Staatssecretaris voor Financiën
 • 1980-1981: Minister van PTT
 • 1988: Minister van PTT
 • 1989-1994: Burgemeester van Sint-Niklaas
 • 1992-1994: Minister van Pensioenen
 • 1999-2000: Regeringscommissaris dioxine
 • 2001-2010: Burgemeester van Sint-Niklaas
 • Minister van Staat

JOZEF DAUWE

Gedeputeerde Oost-Vlaanderen


Dhr. Jozef Dauwe

“Mooie projecten in onze streek verdienen mijn steun. Het Institute for Professional Care geeft een mooie meerwaarde in onze maatschappij voor mensen die het hard nodig hebben. Een pilootproject in ons Oost-Vlaams ziekenhuis AZ Nikolaas geeft blijk van onze vooruitstrevendheid en engagement tot waardevolle samenwerking.”

 • Studeerde aan de KULeuven
 • Advocaat Balie Dendermonde sinds 1974
 • Gemeenteraadslid Lebbeke, schepen Dendermonde
 • Gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen (sinds 2006) bevoegd voor milieu, cultuur, erfgoed, middenstand, EROV e.a.
 • Auteur van diverse publicaties
 • Voorzitter en bestuurder van talrijke sociaal-economische, wetenschappelijke en culturele verenigingen.

 LON HOLTZER

Vlaams Zorgambassadeur


Mevr. Lon Holtzer

 “Waardige zorg ontstaat in de relatie tussen de dienstverlener en de cliënt. Het is goed – zelfs noodzakelijk – om te bouwen aan de connenctie tussen professionals die geen opleiding hebben genoten in zorg of welzijn en cliënten die geconfronteerd worden met kanker.
Werken aan de innerlijke of uiterlijke schoonheid van de cliënt helpt om hem opnieuw in zijn kracht te zetten. Wanneer dit gebeurt vanuit een goed onderbouwde en weloverwogen relatie tussen dienstverlener en cliënt, kan dit de cliënt alleen maar ten goede komen.

Als verpleegkundige, als zorgambassadeur, maar ook als burger kan ik dit initiatief daarom alleen maar toejuichen en steunen.”

 

 • Verpleegkundige en licentiaat in de medisch sociale wetenschappen en het ziekenhuisbeleid
 • Lange carrière in UZ Leuven als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, middenkader en directeur verpleging.
 • Actief geweest bij de Vlaamse Liga tegen Kanker en Landelijke Thuiszorg
 • Sinds 2010 coördinator gezondheidszorgopleiding Associatie KU Leuven
 • Sinds 2010 Vlaams Zorgambassadeur, benoemd door de heer Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 • Bestuurder in Sint Trudo Ziekenhuis – Sint-Truiden
 • Bestuurder in Mariaziekenhuis – Overpelt
 • Bestuurder WGK Vlaams-Brabant – Organisatie voor thuisverpleegkunde
 • Bestuurder Woonzorgnetwerk Dijleland – Netwerk van Woonzorgcentra
 • Bestuurder VZW Komma – Organisatie voor kinderopvang
 • Auteur van het boek ‘De 7 privileges van de zorg’ – Acco uitgeverij

Mede ondersteund door Dhr. Jo Vandeurzen

vandeurzen

vandeurzen2

 


PETER DEGADT

Bestuurder van zorgvoorzieningen


Peter Degadt1

“Vandaag ontvangen kankerpatiënten die in het ziekenhuis verblijven vaak verwenzorg. Eens ze terug naar huis gaan, valt die zorg echter weg. Op dat moment ondervinden de patiënten enorme drempelvrees om bij een schoonheidsspecialiste aan te kloppen. Ook de schoonheidsspecialiste zélf weet niet altijd goed hoe om te gaan met de ziekte, welke producten te gebruiken of hoe te communiceren. Dankzij de samenwerking tussen verschillende experten slaagt de opleiding tot kanker beauty professional erin om deze onwennigheid weg te halen en een zorg mogelijk te maken waarbij zowel de patiënt als de schoonheidsspecialiste zich goed voelen.”

 • Bestuurder van zorgvoorzieningen
 • Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen
 • Voorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen en van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
 • Lid van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, de algemene raad van het RIZIV en de Zorgstrategische Commissie Vlaamse Gemeenschap
 • Gastdocent aan het CZV (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen) van de KU Leuven

Voorheen:

 • Algemeen directeur AZ Sint-Lucas Gent van 1996 tot 2007
 • Directeur personeelsbeleid van het Universitair Ziekenhuis Leuven van 1992 tot 1996
 • Kabinetschef van de gemeenschapsminister Wivina Demeester in 1992
 • In 1988 adjunct-kabinetschef van eerste minister Wilfried Martens en in 1985 inspecteur-generaal van het nationaal waarborgfonds voor schoolgebouwen
 • Kabinetschef van Daniël Coens van 1986 tot 1988
 • Juridisch adviseur op het nationaal secretariaat voor katholiek onderwijs in 1980 en bij de ministers Gaston Geens en Daniël Coens van 1981 tot 1985
 • Licentiaat in de rechten en baccalaureus in de wijsbegeerte aan de KU Leuven en de Sorbonne in Parijs

 LIEVEN DEHANDSCHUTTER

Burgemeester Sint-Niklaas


Lieven Dehandschutter1

 “Nagenoeg iedereen kent in zijn onmiddellijke omgeving kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten.

Begripvol omgaan met elkaar en aandacht voor hun zelfbeeld is daarbij belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het Institute for Professional Care daartoe een waardevolle bijdrage kan leveren.”

 • Licentiaat Rechten (UGent)
 • Gewezen directeur Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
 • Gemeenteraadslid in Sint-Niklaas sinds 1989
 • Schepen in Sint-Niklaas in 1995-2000 en 2009-2012
 • Vlaams parlementslid 1998-1999 en 2009-2012
 • Burgemeester van Sint-Niklaas sinds 2013

MARC VAN DE VIJVER

Burgemeester Beveren


luc van de vijver1

 

“Als burgemeester weet ik hoe belangrijk het is om dichtbij de mensen te staan. Zeker wanneer het noodlot toeslaat en het wat moeilijker wordt, is de nabijheid van zorgende en meevoelende medemensen essentieel. Een vzw die zich toelegt op het bijscholen van professionele dienstverleners zodat kankerpatiënten ook buiten de ziekenhuismuren een aangepaste en mensgerichte zorg kunnen krijgen, verdient dan ook alle steun. Ook de lokale verankering via het AZ Nikolaas vind ik bijzonder waardevol.”

 • sinds 2005 burgemeester gemeente Beveren
 • 2009 – 2014 – Vlaams parlementslid
 • 1999 – 2005 – schepen gemeente Beveren
 • 1995 – 1999 – gemeenteraadslid gemeente Beveren
 • 1989 – 1995 – OCMW-raadslid gemeente Beveren

FELIX VAN DER STEICHEL

Ondernemer


Felix Van der Steichel1

 

“Geconfronteerd worden met kanker is zeer ingrijpend.
Niettegenstaande de wetenschap reeds ver gevorderd is en de kansen op genezing zeer sterk verbeterd zijn en hopelijk nog zullen stijgen, blijft de factor toeval voorlopig toch een grote rol spelen.
Zoals bij vele families werd ons op een zomerse dag het traumatische woord “kanker” medegedeeld.

Met deze ervaring geven wij alle steun aan initiatieven die het solidariteitsgevoel en de gemoedsrust van patiënten en aanverwanten ten goede komen.

Het “Institute for Professional Care” is hiervoor een geschikt initiatief en verdient alle steun.”

 

 • Sedert 1978 zaakvoerder Manitec bvba – consultancy
 • Sedert 2008 zaakvoerder DRAF bvba – ontwikkeling golfterrein Sint-Gillis-Waas
 • Sedert 2008 Bestuurder Unizo Nationaal
 • Sedert 2014 TRIAS ambassadeur Oost-Vlaanderen
 • Oud – Voorzitter Unizo Waas/Dender
 • Oud-Voorzitter KMO-Contact
 • Oud lid van het dagelijks bestuur van Syntra Midden-Vlaanderen
 • 1989 – 2000 Gedelegeerd Bestuurder RUM nv – uitgeverij
 • 1974 – 1978 Gedelegeerd Bestuurder Sesam nv – reclamebureau

 STEFAAN MATTON

Algemeen Directeur POM West-Vlaanderen


Stefaan Matton1

 “Leven met Kanker is de nachtmerrie die iedere kankerpatiënt doormaakt. De schroom om hierover de spreken is bijzonder groot zowel voor de patiënt als voor zijn of haar omgeving.  Het initiatief om lichaamsverzorging voor kankerpatiënten professioneel aan te pakken doorbreekt deze stille wereld van schroom zodat leven met kanker ook nog menswaardig kan.”

 


LUC DE RYCK

Burgemeester Temse


Luc De Ryck3

“Kanker is één van de belangrijkste ziektes van deze tijd. Omgaan met patiënten is per definitie een delicate aangelegenheid. Zij kunnen met niet genoeg warmte, zorg en tact worden omringd. Het Institute for Professional Care biedt op die domeinen een aanzienlijke meerwaarde.”

 

 • Sinds 1/1/1993: burgemeester
 • Mei 1989-februari 1994: voorzitter Intercommunale Land van Waas (huidig Interwaas); sinds 1994 lid directiecomité
 • 1983-1992: schepen
 • 1/1/1986-1/7/1999: kabinetsmedewerker minister Miet Smet
 • 1966-1982: actief in de streekjournalistiek
 • 1969-1977: lesgever Engels en Duits Gewestelijke Secundaire Handels- en Taalleergangen (huidig CVO) – avondonderwijs, Temse

 JOS DE MEYER

Vlaams Volksvertegenwoordiger


Jos De Meyer1

“Iedereen wordt veraf maar ook dichtbij geconfronteerd met kanker en met de gevolgen daarvan.

Het is dan ook uitzonderlijk belangrijk dat kankerpatiënten de beste verzorging en omkadering op alle vlakken kunnen genieten. Schoonheidsverzorging hoort daar zeker ben. Ik ben dan ook zeer graag bereid dit initiatief moreel te steunen.”

 • Vlaams volksvertegenwoordiger, mei 1995 – heden
 • Senator einde december 1991 – mei 1995.

JAN BRIERS

Gouverneur Oost-Vlaanderen


Jan Briers1

“Mooie mensen, dienstverleners actief in de sector van innerlijke en uiterlijke schoonheid en verzorging, nemen het op voor andere mooie mensen, kankerpatiënten in dit geval. Mooi vind ik dat.”

 

 • Op 1 februari 2013 werd hij benoemd tot gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  Tot 31 januari 2013 droeg hij de verantwoordelijkheid voor ongeveer 350 evenementen in een dertigtal steden en gemeenten als Gedelegeerd Bestuurder van het Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Gent,
 • In 2000 zette hij de structuur op voor de nieuwe concertzaal in Brugge: het Concertgebouw.
 • In 2002 lag hij aan de basis van het nieuwe KlaraFestival in Brussel, Antwerpen en Brugge, wat ondertussen is uitgegroeid tot het grootste klassieke muziekfestival in ons land.
 • Als stichter in 2003 en als Voorzitter van de FMIV (Federatie van de Muziekfestivals in Vlaanderen), verdedigt hij de belangen van de 280 festivals in Vlaanderen.
 • Hij werd ook in 2003 Gedelegeerd Bestuurder van het stadsfestival Odegand.
 • In 2008 leidde zijn grote interesse in de Aziatische cultuur mee tot de oprichting van de AAPAF (Asian Association of Performing Arts Festivals), waardoor Aziatische en Europese festivals dichter bij elkaar komen te staan.
 • Zijn nieuwste creatie is MusMA (Music Masters on Air), een internationaal omroepenfestival in 8 landen van Europa, partnership met 8 festivals en 8 radio- en televisie-omroepen.
 • Tijdens zijn ondervoorzitterschap van de European Festivals Association (EFA) bracht hij de zetel van deze organisatie, die zo’n 1.500 festivals overkoepelt, van Genève naar Gent, waarna hij ook aan de basis lag van de volledige reorganisatie.
 • In 2009 stond hij aan de wieg van een nieuwe Stichting, de Festival Foundation, opgericht ter gelegenheid van 50 jaar Festival van Vlaanderen en met de bedoeling kinderen uit hun isolement te halen via de muziek.
 • Ook in dat jaar richtte hij samen met MET-X het kinderkoor Shanti!Shanti! op, dat voor de helft uit kansarme kinderen bestaat; ondertussen bestaat er een structuur in Brussel, Antwerpen en Mons.
 • In 2010 richtte hij De Informele Top van Gent op, een jaarlijkse conferentie onder voorzitterschap van Herman Van Rompuy en Jacques Rogge en met als partners oa. Voka, Vlerickschool, Flanders Investment and Trade, Participatiemaatschappij Vlaanderen, Unizo, universiteiten, havens, enz.

CONNIE NEEFS

Zangeres en presentatrice


Connie Neefs1

“Lang zullen we leven” zo heet mijn nieuwste productie!
Iedereen doet er alles aan om lang te leven!

Omdat ik onder de indruk ben van de vooruitgang
en de inzet van de medische wetenschap en de moed waarmee
mensen vechten tegen de grote K geef ik mijn steun
aan dit mooie initiatief.”

 

 • Na de balletschool van Jeanne Brabants koos Connie voor de afdeling Kleinkunst aan de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen en behoorde bij de eerste lichting afgestudeerden.
 • Connie was voor de BRT te gast in de Nordring. Ze won samen met Micha Marah en Ann Michel, voor de Belgische ploeg het festival ‘Coupe d’Europe Musical” te Villach (Oostenrijk).
 • Verder kreeg ze in 1974 de persprijs en de prijs van het publiek tijdens de Gouden Sirene van Middelkerke.  Nog in 1975 nam ze deel aan Canzonissima. Haar veelzijdigheid bewees deze professionele artieste meermaals.  Zo speelde ze de hoofdrol in de musical ‘South Pacific’ in de K.V.O. te Antwerpen en in de televisieserie ‘De Poppenkraam’ voor de K.R.O. als Henriette.
 • Connie Neefs is bij velen gekend door haar programma’s op radio en televisie in Vlaanderen en in Nederland.
 • Als zangeres heeft Connie een carrière uitgebouwd met o.a. het gereputeerde VARA-Dansorkest, het BRT-Orkest, harmoniën, big bands en vele andere grote en kleine orkesten.
 • Vandaag reist zij met haar muzikanten langs Vlaamse theaterzalen met sfeervolle liedjesprogramma’s zoals de ‘Louis Neefs Hommage’ en ‘60 jaar TV’ over de Vlaamse TV-geschiedenis met zeer herkenbare liedjes en anekdoten. Samen met Micha Marah brengt ze een ode aan het leven in ‘Lang zullen we leven’.

www.neefs.com


JOSE DE CAUWER

Sport Consultant


Jose De Cauwer1

“Als geen ander weet ik wat kanker met iemand doet en met hun naasten. Mijn eerste vrouw overleed veel te jong aan kanker.  Toen bestonden dergelijke initiatieven nog niet terwijl ze absoluut noodzakelijk zijn voor het goed gevoel van de patiënt(e).  Alle steun! “

 • Sinds 2006 consultant bij wielerwedstrijden voor Sporza (VRT)
 • Bondscoach van België wielrennen met oa Tom Boonen WK in Madrid 2005
 • Ploegleider met voornaamste uitschieter de Gele Trui in de Tour van 1989 Greg Lemond met 8” voorsprong op Laurent Fignon
 • Profwielrenner van 1973/1980

FONS LEROY

Gedelegeerd bestuurder VDAB


Fons Leroy1

” Kanker?! Wie komt er niet mee in aanraking in zijn familiale of professionele omgeving? Hoe moeilijk verloopt de dialoog tussen patiënt en zorgverlener, hoe moeilijk loopt het reintegratieproces … Het Institute for Professional Care kan een centrale rol spelen in het beantwoorden van deze vragen door de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten te vergroten en zo de reintegratie te bevorderen. “

 

 • Fons Leroy is Licentiaat in de Rechten en in de Criminologie. Bijzondere licentie in de Bestuurskunde en het Overheidsmanagement Gedurende 15 jaar werkte hij als adjunct kabinetschef en later als kabinetschef op de Vlaamse kabinetten van Werkgelegenheid.
 • In 2005 kwam hij aan het hoofd te staan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
 • Fons Leroy is tevens gastdocent “HR-management” aan de EHSAL, voorzitter van de vzw Synerjob, de vereniging van de Belgische publieke bemiddelings- en opleidingsdiensten, voorzitter van vzw MOVI, het netwerk voor management in de Vlaamse overheid alsook lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.
 • Hij is auteur van het recent verschenen boek “Werk Aan Werk” waarin hij recepten aanreikt voor lange, leuke loopbanen.
 • Hij werd uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar 2009 en HR Ambassadeur 2010.
 • Hij pleit voor een overheid waarin de kredietwaardigheid gemeten wordt aan de hand van een eigen triple A standaard : ability – agility – accountability

DIRK BOEHME

Stichter en dirigent van de groep Panache


Dirk Boehme1

“Y a d’la joie” : met deze woorden van Charles Trenet opent Dirk Boehme met zijn orkest Panache de cd “Happy Hour”. De kunst om doorheen de beproevingen van het leven toch van elke dag een mooi moment te maken. En dat is de missie van Panache : vitamines leveren voor het hart. Een lach en een traan op muziek. Ook het IFPC wil mensen vooruithelpen, en het mooie in het leven accentueren. Daarom steun ik graag deze actie.”

 

 • Dirk Boehme studeerde hobo aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel waar hij het hoger diploma hobo behaalde. Later volgden het diploma “Uitvoerend Musicus” te Tilburg (NL) en de titel “Master in Music”.
 • Als extra kwam daar nog het Einddiploma zang bij aan het Conservatorium te Kortrijk.
 • Sedert 20 jaar is hij voltijds leraar hobo, samenspel, ensemble en coördinator te Izegem. Van 1987 tot 1992 was hij lesgever kamermuziek aan het Gentse muziekconservatorium.
 • Hij heeft prijzen en medailles ontvangen voor hobo en kamermuziek, ondermeer de eerste prijs voor hobo in de nationale Dexia-Classics wedstrijd en een tweede prijs voor kamermuziek.
 • Hij was jarenlang solist bij ondermeer “het Symfonieorkest van Vlaanderen” en het “Collegium Instrumentale Brugense”; bij dit laatste heeft hij aan een 15-tal cd-opnames medegewerkt.
 • Hij heeft verschillende opdrachten vervuld bij : I Fiamminghi, het Gents Kamerorkest, het European Opera Orchestra, het Wereldorkest van Jeugd en Muziek (Spanje) en de Nieuwe Muziekgroep.
 • Hij is stichter en lid van diverse kamermuziekformaties, zoals het dixtuor “Airconditioning” en de houtgroep “Sirius”.
 • Hij is de stichter en dirigent van de groep Panache (www.salonorkest-panache.be ).

 MARIO MAES

Muzikant en hoornist


Mario Maes1

“Er bestaat een Vlaams lied dat als volgt gaat: “mooie t’leven is mooie”…. en dat klopt ook, maar helaas niet voor iedereen! Daarom steun ik dit fantastisch project om mensen die getroffen worden door ziekte of ongeval, terecht kunnen bij gespecialiseerde vakmensen om een innerlijke en uiterlijke schoonheid terug te kunnen bekomen.

Ik wens jullie dan ook veel succes toe.”

 • Mario Maes werd geboren in Sint-Niklaas op 19 september 1958. Hij begon zijn muzikale loopbaan aan de Muziekacademie van de Wase hoofdstad en behaalde er de Regeringsmedaille voor kamermuziek en de Prijs van het Albert Delvaux-fonds.
 • Mario Maes studeerde verder aan het Muziekconservatorium in Brussel bij Ernest Maes en in Gent bij Roger Boone. Hij bekwaamde zich verder als hoornist bij professor Hubert Crüts in Maastricht en bij professor Erich Penzel in Keulen. In 1981 trad hij als hoornsolist toe tot het orkest van de Nationale Opera, de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel.
 • Verder trad Mario Maes regelmatig op als solist met het Kempisch Symfonisch Orkest o.l.v. Dirk Boiy en is hij een veel gevraagde hoornist in de grote orkesten van België zoals I Fiamminghi, het VRO orkest, Nationaal Orkest van België en anderen.
 • Mario Maes was meer dan 20 jaar eerste hoorn bij het Brusselse Operette Theater.
 • In Januari 2000 speelde hij vijfmaal als solist het eerste deel uit het 4de hoornconcerto van W.A.Mozart en in januari 2007 speelde hij het tweede en het derde deel van dit zelfde concerto met het Jeugd- en Muziekorkest Antwerpen o.l.v. Yvo Venkov.
 • Onlangs trad hij live op als solist met Hooverphonic in Amsterdam en werkte hij mee aan de CD “The Night Before”.
 • Lente 2004 trad hij op met het Kamerorkest van Bornem o.l.v. Jan Van Landeghem, hij bracht er het Ronde uit de 4de hoornconcerto van W.A. Mozart.
 • In april 2005 speelde Maes voor de viering van de honderdjarige Bakkersvereniging Oost-Vlaanderen in de Sint-Baafskathedraal in Gent.
 • In dat zelfde jaar was Mario samen met het kamerorkest van de Koninklijke Muntschouwburg te gast op het festival van Axi-en-Provence. Tijdens datzelfde festival werd hij gevraagd om enkele voorstellingen mee te spelen met het Orchestre du Teatro Comunale di Bologna o.l.v. Daniele Gatti, ze brachten “Il Barbiere di Siviglia” van Rossini.
 • Mario Maes vormt ook al verschillende jaren een duo met organist Joost D’hondt en is dikwijls te horen met zij duo en trio “Punto”. Zins kort heeft Mario een nieuw trio opgestart samen met organist Erwin Van Bogaert en hoornist Bert Vanderhoeft, “Corgano” genaamd het management wordt verzorgt door zijn zoon Olivier Maes.
 • Van Mario Maes moet nog vermeld worden dat hij de stichter was van het koperensemble “Waesiana” en voorzitter was van de vzw Music Maestro Please die de succesvolle concerten op zondagmorgen organiseerde in Hotel Serwir. De hoornsolist was ook voorzitter en nu lid van de Raad van Advies van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
 • Verder is hij ook lid van de Algemene Vergadering “Kunsthuis” Kon. Ballet van Vlaanderen en Opera voor Vlaanderen, beheerder van vzw Instrumentenfonds en is hij voorzitter van de Sociale werken in de Kon. Muntschouwburg.

 JAN PSZENICZKO

Zaakvoerder


Jan Pseniczko3

“Vanuit mijn jarenlange professionele ervaring in de farmaceutische industrie en later als voorzitter van het actiecomité van de H.E.B.A. stichting ( Bloed & Beenmergtransplantaties van het Universitair ziekenhuis Antwerpen) , heb ik mogen ervaren wat kanker met iemand en met hun naasten doet.

Ook het persoonlijk verlies van familie & vrienden aan deze ziekte heeft mij steeds alert gehouden om steeds beschikbaar te zijn, al was het maar om een steun te zijn in die momenten waar zij, jou het hardst nodig hebben. Met volle overtuiging heb ik ja gezegd om toe te treden tot het beschermcomité. Het opleidingsproject ‘Kanker Beauty Professionals’ van het Institute for Professional Care verdient alle aandacht & steun. Het is voor kankerpatiënten van groot belang om ook buiten de ziekenhuismuren beroep te kunnen doen op een aangepaste zorgverlening.”

 • Zaakvoerder LOBCO bvba sinds 2007 ( Lobbying & Consulting)
 • Lid raad van voorzitters Intermixt ( Nationale stichting van energie intercommunales) sinds januari 1989
 • Gemeenteraadslid in Edegem sinds 1 januari 1982.
 • Lid Raad van Bestuur Time 4 Society.
 • Lid Business Club Hertog van Arenberg te Leuven.
 • Lid Raad van Bestuur Sport & Recreatiecentrum Edegem sinds maart 1982.
 • Lid raad van beheer programmaraad ( controle op programmatie Telenet) sinds maart 2007
 • Lid Raad van beheer en Directiecomité Zuivere Investering Intercommunale IKA sinds januari 2001.
 • Lid Vlaamse raad  voor energie distributie en telecommunicatie sinds januari 1989

Voorheen:

 • Was 24 jaar Schepen van de gemeente Edegem.
 • Gewezen Voorzitter raad van bestuur en directiecomité GeFin NV
 • Gewezen voorzitter raad van bestuur vzw Sport en recreatiecentra Edegem maart 2001-december 2012.
 • Gewezen lid raad van beheer, directiecomité en auditcomité Electrabel Customer Solutions NV juni 2001 tot 31 december 2014
 • Gewezen lid raad van bestuur Pubi-T ( grootste aandeelhouder van Elia) juni 2001- juni 2013
 • Gewezen voorzitter Raad van beheer en Directiecomité Zuivere Investering Intercommunale IKA.
 • Gewezen voorzitter raad van bestuur en directiecomité InterTevé. Van april 1989 tot juni 2001.
 • Medeoprichter van Telenet NV.
 • Gewezen lid raad van bestuur Antwerpse Waterwerken NV
 • Gewezen voorzitter van het actiecomité van de H.E.B.A. Stichting 1999 tot 2012. ( Hematologie en Beenmerg transplantaties Universiteit Antwerpen)
 • 7 jaar actief geweest als Public Affairs Director Telenet NV
 • 23 jaar actief geweest in de Pharma sector in Sales en Marketing functies o.a.; bij Astra-Nobel Pharma, ICI Pharma, Solvay-Duphar Pharma, Smith-Kline_Beecham Pharma, Rhone Poulenc Pharma.

RIK DE NOLF

CEO NV Roularta Media Group


Rik De Nolf1

“De belangeloze inzet van de initiatiefnemers via de vzw institute FPC is bewonderenswaardig.

Zij zorgen voor het uitrollen van een nieuwe dienstverlening – hopelijk over heel het land – voor mensen die getroffen worden door de ziekte van onze tijd en alle steun absoluut nodig hebben.”

 

Sedert 1972 actief in het persbedrijf.

Uitgever van de weekbladen Knack, Le Vif/L’Express, Trends, Trends/Tendances, Sport Voetbal/Foot Magazine, Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant, De Zondag en de maandbladen Plus, Datanews, Steps, Style, Nest, Grande, Royals, Ik ga Bouwen, , …

Functies:

 • CEO NV Roularta Media Group
 • Voorzitter of Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschappen behorende tot de Roularta-groep
 • Voorzitter Medialaan (VTM, 2BE, JIMTV, Q-Music, Joe FM)
 • Lid Raad van Beheer The Ppress (Federatie van de Belgische Magazines)
 • Lid EBP (European Business Press)

 LODEWIJK DE WITTE

Gouverneur Vlaams-Brabant


lodewijk de witte1

“Het lijkt me enerzijds een zeer waardevolle aanvulling op de reguliere opleiding om de professionals bijkomende competenties bij te brengen en anderzijds om nog meer tegemoet te komen aan de noden van de doelgroep. Ook weet ik dat in grote ziekenhuizen deze mensen zich bijzonder hebben bekwaamd om deze zorgen en service te verlenen aan de kankerpatiënten.”

 • 1979 – 1980: tewerkgesteld bij de V.Z.W. Wetswinkel Leuven.
 • Najaar 1980: rapport over het recht van buitenlandse werknemers op sociale bijstand in opdracht van de commissie van de E.G.
 • 01-06-1981 tot 10-05-1988: stafmedewerker Emile Van der velde Instituut (SEVI)
 • 11-05-1988 tot 15-12-1991: verbonden aan het Kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken achtereenvolgens als attaché, als adviseur en als adjunct-kabinetschef
 • 16-12-1991 tot 31-07-1994: kabinetschef van de minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken
 • 1-8-94 tot 31-12-94: regeringscommissaris belast met de voorbereiding van de splitsing van de provincie Brabant
 • 01-01-1995 tot nu: gouverneur provincie Vlaams-Brabant
 • van 06-1998 tot 07-1999: voorzitter ambtelijke werkgroep voor de politiehervorming
 •  Voorzitter commissie voor pensioenen van de geïntegreerde politie
 • Voorzitter Vlaams Overlegforum Verkeersveiligheid
 • Voorzitter van de POM Vlaams-Brabant
 • Voorzitter overlegorganen voor het ontwikkelen van een regionaal netwerk van openbaar vervoer
 • Voorzitter van Vlaams Overleg Sociale Economie
 • Voorzitter Fiets & Werk

KAREL VAN EETVELT

Bestuurder Matexi


karel van eetvelt1

Dit is één van de fantastische initiatieven waaraan ik mijn volle steun wil geven. Kanker is een deel van het leven van heel veel families geworden, ook van het mijne. Net zoals zovele mensen ben ik familieleden en vrienden verloren aan kanker en zijn er nog heel wat die elke dag vechten tegen kanker.  Initiatieven als deze waarbij mensen met kanker geholpen worden om een zo normaal mogelijk en vooral gelukkig leven te leiden hebben een positieve impact op zowel de patiënt als haar of zijn omgeving, familie en vrienden. Het brengt niet alleen vreugde bij de patiënt zelf maar ook bij alle andere betrokkenen. Een dikke duim omhoog dus voor IFPC.”

 

Professionele ervaring

Kabinetsmedewerker kabinet voorzitter Vlaamse Regering Gaston Geens : juli 1991 – december 1991

Januari 1992 – november 2004 : Bouwunie, de Unie van het KMO-bouwbedrijf (voorheen Nacebo) in de functies :

 • adviseur (januari ’92 tot juni ‘94)
 • secretaris-generaal (juni ’94 tot juni 2000)
 • gedelegeerd bestuurder (juni 2000 tot 30 november 2004)
 • gedelegeerd bestuurder Bedrijfseconomisch Bureau Bouwunie (maart ’03 tot 30 november 2004)
 • December 2004 – 2017: Gedelegeerd bestuurder UNIZO
 • 2017 – heden : CEO FEBELFIN

Mandaten

 • Gewezen Regent Nationale Bank van België
 • Gewezen Lid Groep van 10 (federale sociale partners)
 • Gewezen Lid SERV, Sociaal Economische Raad van Vlaanderen
 • Gewezen Voorzitter Hoge Raad van Zelfstandigen en KMO
 • voorzitter VDAB
 • Voorzitter Sporta vzw en Vlaamse Wielerschool
 • Bestuurder Huize Eyckerheide (tehuis zwaar mentaal gehandicapten)
 • Bestuurder Matexi Group

 ROBRECHT BOTHUYNE

Vlaams Volksvertegenwoordiger


Robrecht Bothuyne1

“Bijna iedereen heeft wel iemand in zijn/haar omgeving die te maken heeft gekregen met deze vreselijke ziekte. Niet alleen fysiek en emotioneel dient men veel bruggen over te steken, ook de dagelijkse persoonlijke strijd tegenover de omgeving vraagt veel moed. Het uiterlijk van iemand met kanker zal veranderen. Voor het eigen gemoed is dat uiterlijk van groot belang; een net kapsel, make-up, een massage die kracht geeft, … Net daarom steun ik deze vereniging. Zij leren de beauty-consulent op een menswaardige manier omgaan met kankerpatiënten.”

 

 • Licentiaat politieke wetenschappen (UGent)
 • Master in Europees recht (UGent)
 •  Vlaams Volksvertegenwoordiger (2009 – …)
 • Schepen van Openbare werken, Energie, Lokale economie, Sport, Land- en tuinbouw (2014 – …)
 • Schepen van financiën, lokale economie, sport, feestelijkheden en informatie & communicatie te Kruishoutem (2007-2014)
 • Raadgever economie op het kabinet van de minister-president Kris Peeters (2007 – 2009)
 • Lid raad van bestuur VDAB (2004 – 2007)
 • Lid raad van bestuur en vice-voorzitter Syntra Vlaanderen (2006 – 2009)
 • Gemeenteraadslid / fractieleider te Kruishoutem (2001 – 2006)
 • Adviseur Unizo-studiedienst. Verantwoordelijk voor het Vlaams sociaal-economisch beleid (2003 – 2007)
 • Parlementair medewerker (2002 – 2003)

 ALEXANDER VERCAMER

Gedeputeerde Oost-Vlaanderen


Alexander Vercamer1

“Maurice Maeterlinck, Nobelprijswinnaar voor literatuur in 1911, omschreef het als volgt: “De schoonheid is de enige taal onzer ziel; zij verstaat geen andere.”

Mensen met kanker komen in een onzekere situatie terecht, dit zorgt niet enkel voor een zware impact op het lichaam, ook emotioneel krijgt iemand veel te verwerken. Dat er in ons zorgmodel naast de beste medische zorgen, ook aandacht is voor psychosociale begeleiding is een goede zaak. Op het eerste zicht kleine zaken als lekker eten of verwenzorg, kunnen een wereld van verschil maken. Dat dit ook in de thuisomgeving kan, valt alleen maar toe te juichen. Mijn steun heeft dit project alvast, ik ben er van overtuigd dat ook de 14 Oost-Vlaamse ziekenhuizen en de vele zorgprofessionals in onze provincie zullen volgen.”

 

Vooraf:
Grieks-Latijnse Humaniora – Sint-Hendrikscollege Deinze
Maatschappelijk Assistent – optie sociaal beleid aan de Sociale Hogeschool KVMW Gent
Professioneel Besturen van Ondernemingen – UMANS Antwerpen

Beroep:
1969-1970: helper-zelfstandige
1972-1976: volmachtdrager Arbeidshof en Arbeidsrechtbank op de rechtskundige dienst ACV Gent
1976-1986: docent Sociale Hogeschool KVMW Gent (Arteveldehogeschool)
1986-2003: deeltijds lector Arteveldehogeschool
1978-1991: medewerker sociale avondschool ACW

Kiesdistrict: Lochristi
Partij: CD&V
Provincieraadslid sinds 8 november 1981
Gedeputeerde sinds 18 oktober 1985, Eerste Gedeputeerde sinds 2006 bevoegd voor :
Woordvoerder & Communicatie – Financiën – Interbestuurlijk Beleid – Landbouw & Platteland.
(Volledige lijst bevoegdheden: woordvoerder, financieel beheer, communicatie, IT, drukkerij, juridische aangelegenheden, griffie, interbestuurlijk beleid, onthaal en logistiek, landbouw en plattelandsbeleid en restbevoegdheden)

 


EDDY COUCKUYT

Gedeputeerde Oost-Vlaanderen


Jan Cools1

“Als gedeputeerde voor onder meer Welzijn en Gezondheid ben ik zeer begaan met het lot van mensen die getroffen worden door tegenslag. Mensen met kanker horen daar zeker en vast bij. Ik wil dan ook van harte mijn morele steun geven aan die mensen, verenigingen en instituten die het opnemen voor deze slachtoffers door er concreet de handen voor uit de mouwen te steken. Het ‘Institute for Professional Care’ wil de zon laten schijnen voor de kankerpatiënten. Het wil kleur en warmte brengen in de moeilijke en harde periode van hun leven. Daarvoor doe ik mijn hoed af en daaraan wil ik graag mij volle steun betuigen. Succes.”

 

 • sinds 1 december 2006: Oost-Vlaams gedeputeerde voor Welzijn, Gezondheid, Jeugd, Wonen, Ontwikkelingssamenwerking en Toerisme
 • (en van daaruit onder meer voorzitter van Zorgcentrum Lemberge en Toerisme Oost-Vlaanderen)
 • sinds 15 maart 2000: Oost-Vlaams provincieraadslid
 • sinds 1 maart 1983 gemeenteraadslid voor CD&V in Aalst (ondertussen fractievoorzitter)

 EGIDE VAN EYCK


Egide Van Dyck1

“De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met plotse en onzichtbare kankeraandoeningen in onze dichte omgeving, bij familieleden, vrienden en kennissen.  Het herstel van deze personen vraagt veel wilskracht tijdens een lange lijdensweg met chemo en bestralingen, waarbij dikwijls nog fysische aftakeling als gevolg.   Dit initiatief is zeker zeer nuttig en welkom, om die personen positief te begeleiden, zodat zij snel hun waardigheid als mens kunnen terugvinden.”

 • Geboren te Sint-Niklaas 06-05-1946
 • Humaniora : Sint-Jozef College te Sint-Niklaas
 • Hogere Studies : Master ICT- System Engineer (KUL Leuven + HEG Genève)
 • Oprichter en Bestuurder van Vennootschappen
 • Ere-Voorzitter Unizo Regio Waas & Dender
 • Ere-Raadsheer Arbeidshof Gent

DANIEL TERMONT

Burgemeester Gent


Daniel Termont1

“Ik steun dit initiatief omdat élk initiatief dat mensen die kanker hebben gehad helpt zich beter te voelen en opnieuw 100% van het leven te genieten al onze steun verdient.”

 • van 7.5.1973 tot 2.5.1983: Federaal Verantwoordelijke voor de M.J.A.
 • van 7.5.1973 tot 1.1.1980: tevens propagandist van het ziekenfonds Bond Moyson Gent -Eeklo
 • van 3.5.1983 tot 31.8.1988: Directeur van het vakantiecentrum ‘De Ceder’
 • van 1.9.1988 tot 9.1.1995: Secretaris-Schatbewaarder van het Ziekenfonds Bond Moyson Gent-Eeklo
 • van 10.1.1995 tot 1.1.2001: Schepen van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen van de Stad Gent.
 • van 1.1.2001 tot 27.12.2006: Schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.
 • van 28.12.2006 tot heden: Burgemeester van de stad Gent.

MIA DE SCHAMPHELAERE

Eresenator en bestuurder van vennootschappen.


Mia De Schamphelaere1

“Het ” Institute for Professional Care” gaat voor meerwaarde in onze gezondheidssector .
Zorgen en verzorgen van mensen vraagt meer dan louter medisch – technische kennis.
Comfortzorgen en schoonheidszorgen verhogen het welbevinden van de patiënt , en dus ook zijn of haar weerbaarheid tegenover de ziekte. Het geeft de patiënten hun zelfwaarde terug.
Het IFPC leert aan de gezondheidswerkers hoe dit kan door vorming en praktijk.
Een schitterend en uniek initiatief dat al mijn steun verdient.”

 • Vijftien jaar lang parlementslid voor CD&V.
 • Op dit moment is zij Eresenator en bestuurder van vennootschappen in de social-profitsector.

 CARL DECALUWE

Gouverneur West-Vlaanderen


Decaluwe gouverneur1

 “Ik onderschrijf ten volle de lovenswaardige doelstellingen van het Institute for Professional Care vzw. Vele mensen worden getroffen door kanker en worden hierdoor geconfronteerd met diverse problemen. In het genezingsproces speelt ook de zorg voor innerlijke en uiterlijke schoonheid een belangrijke rol zodat de patiënten zich terug goed in hun vel voelen. Het opleidingsproject voor gediplomeerde dienstverleners draagt daar ongetwijfeld toe bij. Daarom steun ik ten volle dit mooie initiatief.”

 

 •  1 februari 2012 : Gouverneur van West-Vlaanderen
 • 2004 – 1 februari 2012 : Vlaams volksvertegenwoordiger en eerste ondervoorzitter Vlaams parlement
 • 1995 – 2004 : Vlaams volksvertegenwoordiger
 • 1987 – 1995 : Lid ACW-studiedienst
 • 1985 – 1987 : Assistent Europees parlement
 • 1984 – 1985 : BTK-leider stad Kortrijk, dienst Landbouw en Volksgezondheid

 BART SOMERS

Fractievoorzitter Open VLD


Bart Somers1

“Een van de grote uitdagingen van een diverse samenleving is de manier waarop we omgaan met verschil. Dat geldt ook voor mensen met kanker. Hier is nog veel werk aan de winkel. Hoe omarmen we hen best? Hoe voelen zij zich best op hun gemak. Wat missen we op dat vlak nog?

Deze opleiding kan daarop een antwoord geven. Daarom, maar ook omdat kanker iedereen aanbelangt, krijgt dit project mijn volle steun.”

 

Professionele activiteiten

 • 1992-1995:   adjunct-hoofdredacteur VLD-Burgerkrant
 • 1995-1997:   VLD-woordvoerder (ad interim)
 • 1995-1997:   Universitair medewerker VLD-senaatsfractie
 • 1997-1999:   VLD-woordvoerder
 • 2004- 2009:  Open VLD-partijvoorzitter
 • 2014-        :   Fractievoorzitter Open VLD

Politieke activiteiten

 • 1994-2000:   gemeenteraadslid Mechelen
 • 1999-2004:   federaal volksvertegenwoordiger
 • 2001-       :    burgemeester van Mechelen
 • 2004-2007:   Vlaams volksvertegenwoordiger
 • 2007-2014:   federaal volksvertegenwoordiger
 • 2014-       :   Vlaams parlementslid

Regeringsfuncties

 • 2003-2004:   minister-president van de Vlaamse regering

 HILDE CREVITS

Viceminister-presidetn van de Vlaamse regering
Vlaams minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw


Hilde Crevits1

“In mijn familie mocht ik de deugddoende effecten van optimale zorg aan kankerpatiënten ervaren. De aanwezigheid van de professionele dienstverleners is een zegen voor de patiënt.

Gediplomeerde zorgverstrekkers beïnvloeden de goesting om te leven, en hebben een positief effect op de genezing. Hun gespecialiseerde bijstand maakt een dag voor de patiënt meer genietbaar. Daarom verleen ik heel graag mijn steun aan het beschermcomité.”

 

 • Hilde Crevits is een geboren in Torhout.
 • Zij is advocate en was deeltijds assistent aan de U.Gent.
 • Vanaf 2000 was zij achtereenvolgens provincieraadslid, schepen in Torhout en Vlaams volksvertegenwoordiger (2004-2007).
 • Zij is Vlaams minister sedert 2007. (Aanvankelijk van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, vanaf 2009 tot 2014 van Mobiliteit en Openbare Werken.)
 • Sedert 25 juli 2014 viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

 Karel Uyttersprot

Voormalig federaal Volksvertegenwoordiger voor de N-VA


Karel Uyttersprot1

“Kankerpatiënten hebben het  zowel lichamelijk, emotioneel als fysiek zeer zwaar.  Met dit project wil men de fysieke uitstraling, hestel en menselijke waardigheid centraal stellen,  om het  zo voor hen dragelijker te maken.”

 • Na gedurende 10 jaar de commerciële dienst te hebben geleid van de NV Wattex te Buggenhout, kwam werd hij gedelegeerd bestuurder, eerst van de Kamer van Koophandel te Dendermonde en bij de fusie van de Kamers van Koophandel van Gent, Aalst, Ronse, Oudenaarde en Dendermonde ,van Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.
 • Van 2010 tot 2014 was hij federaal Volksvertegenwoordiger voor de N-VA.
 • Hij is en was actief in heel wat socio-economische en culturele organisaties actief.

 MIET SMET

Internationaal voorzitster van de  vereniging van leden van Europese parlementen voor Afrika(AWEPA)


Miet Smet1

“Ik steun dit initiatief en treed toe tot het beschermcomite omdat ik de doelstellingen ten volle onderschrijf wetende hoeveel mensen kanker krijgen en op zoek zijn naar steun en hulp op vele domeinen.Mijn man Wilfried Martens is gestorven aan een ongeneeslijke kanker,maar veel kankers kunnen genezen worden en vrouwen en mannen hebben baat bij iemand die hen helpt bij dagelijkse vragen die verband houden met hun uiterlijk en hun innerlijke kracht.”

  • Minister van Staat
  • Staatssecretaris voor leefmilieu en maatschappelijke emancipatie(1985-1992)
  • Minister van arbeid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen(1992-1999
  • Achtereenvolgens lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers,Senator,lid van het Europees parlement,lid van het Vlaams parlement(1978-2012)
 • Actueel:Internationaal voorzitster van de  vereniging van leden van Europese parlementen voor Afrika(AWEPA)

PIET BUYSE

Burgemeester Dendermonde


Piet Buyse1 

“De behandeling van kanker heeft een grote impact op de inwendige mens maar evenzeer op zijn uiterlijk. Het is belangrijk om patiënten hun eigenwaarde en ‘goed gevoel’ terug te geven door een aangepaste (na)verzorging door schoonheidsspecialisten, kappers, voetverzorgers, thuisverplegers enz. Daar werkt het opleidingsproject van het Institute For Professional Care aan en daarom ondersteun ik het.”

 

 • Ervaring als parlementair en kabinetsmedewerker
 • Zes jaar provincieraadslid Oost-Vlaanderen
 • Zes jaar eerste schepen te Dendermonde (openbare werken)
 • Sinds 2007 burgemeester van de Ros Beiaardstad

 MARLEEN FINOULST

Hoofdredacteur gezondheidsmagazine Bodytalk

Coördinator www.gezondheidenwetenschap.be, voor de Vlaamse Gemeenschap


Marleen Finoulst1

“Steeds meer mensen met kanker overleven hun ziekte. Maar behandelingen en vermoeidheid laten hun sporen na. Het aanbod van professionele verzorging, speciaal voor hen, vind ik een fantastisch idee. Daarom steun ik het ‘Institute for Professional Care’.”

 

 • 1987: afgestudeerd als doctor in de genees-, heel- en verloskunde, KU Leuven
 • 1987 – 1989: huisarts in diverse praktijken in Vlaanderen
 • 1989 – 1990: arts in Kongo
 • Eind 1990: defintieve switch naar de media
 • hoofdredacteur gezondheidsmagazine Bodytalk voor Roularta Media Group.
 • Vaste columnist bij Eos, Weliswaar en Het Belang van Limburg
 • Redacteur voor het wetenschappelijk vakblad Tijdschrift voor Geneeskunde
 • Coördinator www.gezondheidenwetenschap.be voor het Centrum voor Evidence-Based Medicine in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap
 • 2008 – 2010: vaste rubriek Gezondheid in De Zevende Dag
 • Auteur van diverse gezondheidsboeken: Vrouwen, Humeuren en Hormonen (2001), De Borstkankerplaag (2002) Allergie en Milieu (2003), De prostaat. Lust en leed (2005), De pikorde. Mannen en Testosteron (2006).
 • Winnaar van ‘De Zesde Vijs’ 2014, de prijs voor kritische gezondheidscommunicatie

MANU MELLAERTS

Solo-Trumpet National Opera “La Monnaie” Brussels
Prof. Royal Conservatorium Brussels
Artistic Leader “Belgian Brass”


Manu Mellaerts

“Het zal niet voor morgen zijn, dat weten we, maar ooit komt de dag dat kanker het onderspit zal moeten delven… Dat is, samen met de wetenschappers, eenieders hoop voor de toekomst… Zeer goed, maar hoe ver staan we vandaag in werkelijkheid, op dit eigenste moment? Welke bijkomende noden zijn er momenteel meer dan ooit en dringend aan de orde?  Hoe en door wie kunnen mensen, naast de medische begeleiding, het best geholpen worden om zich gewoon terug beter te voelen, terwijl ze het fysisch en mentaal al heel erg zwaar te verduren krijgen? 

Het is duidelijk dat er op dit vlak nog veel lacunes zijn en er nog veel weg af te leggen is. Meer dan ooit hebben we nood aan gedreven zorgverleners met de juiste competenties. Een goede en professionele opleiding is hier dan ook cruciaal!

Samen met het ensemble Belgian Brass en de musici van de Muntschouwburg, steun ik ten volle het 

‘Institute for Professional Care’ en wens ik de initiatiefnemers van dit fantastische project heel veel succes toe! ”

 • Hij begon zijn muzikale opleiding in de academie van Tienen.
 • Daarna studeerde hij aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Leon Pétré en vervolgens aan het Kon. Conservatorium te Brussel, waar hij Hoger Diploma’s voor trompet en kamermuziek behaalde, alsook een pedagogisch diploma.
 • Later studeerde hij verder bij Pierre Thibaud te Parijs, bij Roger Delmotte te Versailles en bij Edward Tarr te Basel.
 • In 1985 werd hij laureaat van de VRT Tenuto wedstrijd en in 1987 behaalde hij een bronzen medaille op de Internationale Trompetwedstrijd te Toulon (Fr.)
 • Van 1984 tot 1986 was hij als trompettist verbonden aan het VRT Filharmonisch Orkest, terwijl hij leraar was aan het Lemmensinstituut te Leuven tot 1987.
 • Vanaf 1986 is hij 1ste solotrompettist bij het Orkest van de Nationale Opera “De Munt”, te Brussel en docent aan het Kon. Muziekconservatorium te Brussel.
  Daarbij is hij actief als solist en in kamermuziekverband. Samen met de bekende Belgische organist Luc Ponet vormt hij een vast duo met optredens in binnen en buitenland.
 • Ook verzorgt hij frequent recitals met zijn echtgenote, pianiste Katrien Verbeke.
  Solistische optredens met o.a. “De Munt”, het “Vlaams Radio Orkest“., de “Beethoven Academie”, “I Fiaminghi”, het “Collegium Instrumentale Brugense”, “l’Orchestre de Wallonie”, “the Slovak Sinfonietta Zilina”, en vele andere…
 • Hij is lid van het koperkwintet van de Munt en artistiek leider van het koperensemble ‘Belgian Brass’.
  Hij is een veel gevraagd gastdocent op internationale zomercursussen
 • Ook in eigen land geeft hij regelmatig brassclinics, master classes, gastdirecties en stages.

VINCENT VAN QUICKENBORNE

Burgemeester Kortrijk – Federaal Volksvertegenwoordiger

 


vincent van quickenborne

“We staan er niet genoeg bij stil welke kleine en grote uitdagingen een ziekte als kanker met zich meebrengt voor wie erdoor getroffen wordt. Ieder initiatief dat kankerpatiënten helpt in het overwinnen van deze uitdagingen, kan altijd op mijn steun rekenen.”

 • Senator (1999-2003)
 • Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging (2003-2007)
 • Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen (2008-2011)
 • Vicepremier en Minister van Pensioenen (2011-2012)
 • Federaal volksvertegenwoordiger (2012-)
 • Burgemeester van de Stad Kortrijk (2013-)

JEAN VANDECASTEELE

Burgemeester Oostende


jean vandecasteele1

“Als Burgemeester heb ik veel contacten met allerlei mensen, ook mensen die met kanker te maken krijgen. De gevolgen van de ziekte wegen zwaar op hen, zowel op emotioneel als op fysiek vlak. Dit initiatief biedt steun aan patiënten zodat zij zich beter voelen en helpt om hun eigenwaarde terug te vinden. Bovendien bevordert een positieve ingesteldheid de genezing. Ik steun dit initiatief dan ook van ganser harte.”

 

 • Jean Vandecasteele is zijn loopbaan begonnen in de privé-sector. Na na zijn militaire dienst, in 1978, is hij gestart bij het Bestuur van het Zeewezen (nu Maritieme Zaken).
 •  Hij werd gedetacheerd naar het kabinet van toenmalig vice-premier Willy Claes, waar hij de minister adviseerde inzake dossiers die betrekking hadden op verkeer en overheidsbedrijven (Belgacom, NMBS, Regie der Luchtwegen en De Post).
 •  Op 26-jarige leeftijd werd hij in 1982 voor het eerst verkozen als Gemeenteraadslid in Oostende. Op 1 januari 1995 werd hij Eerste Schepen van de stad Oostende en werd hij bevoegd voor openbare werken, parkeren en verkeer, urbanisatie, stadsrenovatie, bouwvergunningen, werken en leveringen, aanbestedingen, wijkraden en het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid.
 •  Op 26 juni 1997 legde hij de eed af als Burgemeester van de stad Oostende nadat hij al enige tijd waarnemend Burgemeester was. In 2000, 2006 en 2012 werd hij herverkozen als Burgemeester.
 •  De belangrijkste bevoegdheden van Burgemeester Vandecasteele zijn Algemene coördinatie, Politie en brandweer, Haven, Openbare werken, Communicatie, Personeel, Stadseigendommen.

KATRIEN DE BECKER

Actrice


Katrien De Becker1

 

“Er zijn voor anderen, in alle soorten vormen, is waarom wij hier zijn.  Dit initiatief draagt verder zorg, sterkt innerlijke en uiterlijke schoonheid en heelt zo wonden, harten.  Met een grote bewondering wil ik dit project steunen met heel mijn hart.”

Katrien De Becker (°21 mei 1971) volgde haar toneelopleiding aan de Studio Herman Teirlinck en studeerde af in 1993. Sindsdien speelde ze in verschillende theaters, waaronder: Theater Antigone, Arca theater, Bourla, Raamtheater, De Paardenkathedraal (Utrecht) waar ze in 2008 een nominatie voor de Theo d’Or in de wacht sleepte voor haar rol als Charlotte in de voorstelling “Nachtwake” van Lars Norèn.

 • De laatste jaren speelde ze verschillende producties in Theater aan de Stroom in een regie van oa. Lieven Debrauwer, Eddy Asselberghs en Mattias De Paep, van het gezelschap O’Kontreir waar ze momenteel met de voorstelling “De pest! aan mij” rondreist. Twee jaar geleden werkte ze ook samen met Herbert Flack voor de reisvoorstelling “Dame met het hondje” van Anton Tsjechov.
 • Dit voorjaar was ze te zien in haar tweede productie bij de Komedie Compagnie, “Kassa, Kassa”. Vorig jaar speelde ze daar mee in de productie “2 x2 op de canapé”. Bij het Brusselse gezelschap Het Worm ging ze in première met een stuk van Alan Ayckbourn.
 • Sinds 2009 is ze te als June in de serie “Familie”. Ze speelde ook mee in het Park, Spoed, Veel geluk professor, De wet volgens Milo, Droge voeding kassa 4, Happy Singles, Wittekerke en Wolven. Ze vertolkte gastrollen in oa. : Sedes en Belli, Recht op recht, Flikken, Aspe, Witse, Rupel, Vermist, …
 • Naast het inspreken van commercials leent ze haar stem ook aan buitenlandse jeugdseries, tekenfilms, documentaires, …
 • Bij het Gentse gezelschap Klein Barnum speelt ze sinds jaren bedrijfstheater en maakt bedrijfsfilmpjes.

CATHY BERX

Gouverneur Antwerpen


Cathy Berx1

 

“Kanker treft ons allemaal, vaak heel dichtbij of juist veraf. Een aangepaste, discrete en meevoelende aanpak  van een kapper, schoonheidsspecialiste, diëtiste of (lingerie)verkoop(st)er tijdens de behandeling verzacht voor kankerpatiënten de pijn van de diagnose én maakt vaak mee het verschil. Ze voelen zich begrepen, verwend en in goede, professionele handen, kikkeren zichtbaar op en vergeten even hun ziek zijn.  Net daarom ben ik ervan overtuigd dat deze gespecialiseerde opleiding van het Institute for Professional Care letterlijk ‘goud’ waard is voor het welzijn van patiënten en hun omgeving. Dienstverleners biedt ze de mogelijkheid hun kennis verder uit te breiden én zo een waardevol kwaliteitslabel in de wacht te slepen. Behalve een duidelijke erkenning van hun expertise, vormt ze ook voor patiënten een betrouwbare wegwijzer én houvast. En dat is een meer dan noodzakelijke troef in de zorgcultuur van vandaag én morgen.”

 • Cathy Berx studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen waar ze in 1993 haar licentiaatsdiploma behaalde met de grootste onderscheiding. In de daaropvolgende jaren was ze actief als onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. In 1998 behaalde ze haar doctoraat in de rechten (UA, domein publiekrecht). In dit specifieke domein publiceerde ze verschillende, bekroonde boeken. Vanaf 2000 doceert Cathy Berx als professor aan de Universiteit Antwerpen (UA).
 • Van 2001 tot 2007 was ze ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW. Van 2003 tot 2008 was ze nationaal vicevoorzitter van CD&V. Vanaf 2004 tot 2008 zetelde ze in het Vlaams Parlement. Cathy Berx was topadviseur van voormalig minister-president en Eerste Minister Yves Leterme. In die hoedanigheid was ze nauw betrokken bij de vorming van de Vlaamse regering (2004-2009) en bij onderhandelingen voor de vorming van een federale regering (Leterme I) na de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007. Van 2007 tot 2008 zetelde ze in de Antwerpse gemeenteraad.
 • Sinds 1 mei 2008 is Cathy Berx gouverneur van de provincie Antwerpen. In die functie is ze commissaris van de Federale en de Vlaamse regering in de provincie Antwerpen en zit ze de deputatie voor. Als commissaris van de Vlaamse regering is ze o.m. bevoegd voor het bestuurlijk toezicht op de steden, de gemeenten en de OCMW’s in de Provincie Antwerpen. Als vertegenwoordiger van de federale overheid in de provincie vervult de gouverneur taken op het vlak van o.m. de handhaving van de openbare orde én de voorkoming en bestrijding van grootschalige rampen via de coördinatie van verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, dringende medische hulpverlening, logistiek en communicatie). In het algemeen heeft de gouverneur een bemiddelende, coördinerende, verbindende en faciliterende rol. Cathy Berx vervult ook tal van representatieve taken en staat in voor de ontvangst van de leden van de Koninklijke familie en van internationale gasten. Ze vertegenwoordigt de provincie Antwerpen geregeld in binnen- en buitenland.
 • Cathy Berx maakt daarnaast ook al dan niet als voorzitter deel uit van de raden van bestuur van o.m. het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Flanders Technology International (FTI), de Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen,… De afgelopen jaren publiceerde ze boeken en papers over uiteenlopende beleidsthema’s.

 FRIEDA BREPOELS

Burgemeester Bilzen


Frieda Brepoels1

 

“Ik heb me als Europees Parlementslid jarenlang ingezet in de groep MAC (Members Against Cancer). Ik heb talloze initiatieven ondersteund o.v.v. preventie, onderzoek, samenwerking, … Dit initiatief past hier perfect in, meer kennis en informatie kan kankerpatiënten alleen maar ten goede komen.”

 

 • 1983-1991           Gemeenteraadslid Bilzen
 • 1983-1988           Schepen Bilzen
 • 1985-1987           Provincieraadslid Limburg
 • 1987-1991           Volksvertegenwoordiger
 • 1991-1999           Gedeputeerde Limburg
 • 1999-2003           Volksvertegenwoordiger
 • 2000-2003           Fractieleider Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • 2004-2013           Europees Parlementslid
 • 2013 – heden     Burgemeester Bilzen

RENAAT LANDUYT

Burgemeester Brugge

Federaal volksvertegenwoordiger


renaat landuyt1

Hogere studies
1982 licentiaat in de rechten(KUL)
1982 baccalaureus filosofie (KUL)

Beroepsactiviteiten
1982 – heden advocaat

Politieke loopbaan
1991 – heden Federaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brugge
1995 – 2000 voorzitter SP-federatie Brugge
1996 – 1999 voorzitter van de administratieve commissie SP-nationaal
1995 – 1999 quaestor van de kamer van volksvertegenwoordigers
1996 – 1998 verslaggever van de onderzoekscommissie ‘Bende van Nijvel’
1996 – 1999 verslaggever van de parlementaire onderzoekscommissie ‘Dutroux- Nihoul en consoorten’
1999 (1 tot 13 juli) voorzitter SP-kamerfractie
1995 – 2003 fractieleider SP-gemeenteraad Brugge
1999 – 2004 Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
2003 – 2004 minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
2004 – 21/12/2007 Federale minister van Mobiliteit en van de Noordzee
2013 – burgemeester stad brugge

 


MARNIC DE MEULEMEESTER

Burgemeester Oudenaarde

Vlaams volksvertegenwoordiger


marnic de meulemeester1

“De strijd tegen kanker is een strijd die we met zijn allen elke dag moeten voeren. Het Institute for Professional Care heeft hiervoor een belangrijke voortrekkersrol op zich genomen. Via aandacht voor  het uiterlijk, schenkt het kankerpatiënten  een positiever gevoel en een rustpauze tijdens de moeilijke periode die ze doormaken. Ik steun dit project dan ook ten volle.”

 • gemeenteraadslid Oudenaarde sinds 1994
 • eerste schepen, schepen van Personeel, Cultuur en Toerisme, Oudenaarde (1994-2000)
 • burgemeester Oudenaarde sinds 2000
 • Vlaams volksvertegenwoordiger sinds 2004

 ALEXANDER DE CROO

Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post


Alexander De Croo1

“Elk jaar krijgen meer dan 65.000 mensen de diagnose van kanker te horen. Op dat moment begint vaak een lange, moeilijke weg, voor de patiënt en zijn familie. Elk initiatief dat bijdraagt aan de waardigheid van kankerpatiënten verdient onze steun. Het Institute for Professional Care doet dat op een bijzondere en lovenswaardige manier.”

 

Politieke loopbaan
• Vice-­‐eersteminister en minister van Ontwikkeligingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post (2014-­‐)
• Vice-­‐eersteminister en minister van Pensioenen, Federale Regering (2012-­‐2014)
• Burgemeester (titelvoerend) van Brakel (2013-­‐)
• Senator (2010-­‐2012)
• Partijvoorzitter Open Vld (2009-­‐2012)

Beroepsloopbaan
• Bedrijfsleider en oprichter, Darts-­‐ip (2006-­‐2009)
• Project Leader, The Boston Consulting Group (2004-­‐2006)

Studies
• Master of Business Administration, Kellogg School of Management (2004)
• Handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel (1998) – grote onderscheiding
• KA Ronse (1993)

 


 HERMAN REYNDERS

Gouverneur Limburg


Herman Reynders1

“Elk initiatief dat er toe bijdraagt om onze patiëntenzorg te verbeteren verdient de nodige aandacht. Ik  steun dan ook ten volle dit initiatief dat zich toelegt op het bijscholen van dienstverleners zodat kankerpatiënten ook buiten de ziekenhuismuren een aangepaste en mensgerichte zorg kunnen krijgen.”

Studies
Economische Hogeschool Limburg (nu Universiteit Hasselt)
Handelsingenieur, afgestudeerd in 1980

Loopbaan
1981 – 1982: leraar
September 1982: mutualiteit de Voorzorg, kaderlid
Juni 1998: mutualiteit de Voorzorg, adjunct-secretaris
Juli 1999: mutualiteit de Voorzorg, secretaris

Politieke loopbaan
Sinds 01/01/1988 gemeenteraadslid
Sinds 01/01/1995 schepen van financiën, ruimtelijke ordening en leefmilieu, verkeer, kerkfabrieken en toezicht OCMW
Van 28/09/1998 tot 18/03/2003 waarnemend burgemeester van de Stad Hasselt
Van 18/03/2003 tot 27/06/2005 dienstdoend burgemeester van de Stad Hasselt
Van 27/06/2005 tot 04/10/2009 burgemeester van de Stad Hasselt
Sinds 05/10/2009 gouverneur van de provincie Limburg

 


 HEIDI VANSEVENANT

Oprichtster en voorzitter Think Pink


heidivansevenant1

“Ik was 38 toen ik ziek werd. Het voelde alsof iedereen me aankeek, alleen nog maar mijn kanker zag. Maar ondanks de ziekte wilde ik op en top vrouw blijven. Elke ochtend was er de confrontatie in de spiegel. Bezorgd omdat ik er fris en monter wilde uitzien. Bezorgd om mijn litteken, mijn vermoeidheid, mijn doffe huid.

Kanker is meer dan alleen ziek zijn, het laat je niet meer los. Herstellen is jezelf terugvinden. Maar er is leven na kanker. Dat leven heet voor mij Think-Pink: het is mijn job, mijn hobby en mijn passie. De samenwerking tussen IFPC en Think-Pink is een absolute meerwaarde voor onze lotgenoten. Ik ben blij dat ze er is!”

 

Heidi Vansevenant (°1962) richtte vzw Think-Pink op in 2007. Als lotgenote werd ze ervaringsdeskundige en zette ze haar schouders onder een verbeterde communicatie en zorg voor kankerpatiënten. Haar job als boekhoudster ruilde ze in voor de uitbouw van Think-Pink, waar ze zich als voorzitster dagelijks inzet voor andere lotgenoten. Think-Pink groeide in enkele jaren uit tot een nationale borstkankercampagne. Sinds 2014 is wetenschappelijk onderzoek toegevoegd aan de kerntaken van de vzw, die ook investeert in informatie, sensibilisering en zorgprojecten rond borstkanker.

Heidi woont in Brugge, is mama van 3 kinderen en mammie van 4 kleinkinderen. Ze probeert zoveel mogelijk zelf deel te nemen aan de sportieve evenementen van Think-Pink.

 


 GRAAF LEOPOLD LIPPENS

Burgemeester Knokke


graafleopoldlippens1

“De zorg voor elkaar ligt me nauw aan het hart. Patiënten hebben recht op de beste verzorging om zich in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk te voelen. De verzorging die mogelijk gemaakt wordt door het IFPC kan hierbij een grote meerwaarde betekenen bij de innerlijke en uiterlijke genezing.

Het is daarom van belang dergelijke nobele initiatieven van harte te steunen !”

 


  Niko Dierickx

Algemeen directeur AZ Sint-Lucas Brugge


Niko Dierickx1

“De zorg voor oncologische patiënten dient net zoals alle zorg een totaalzorg te zijn waar dus de fysieke, psychische als de sociale aspecten aan bod komen. In dit kader is de opleiding van schoonheidsspecialistes een vervolg op de zorg die we vanuit de ziekenhuizen geven aan deze patiënten. Het is dan ook evident dat we deze opleiding ondersteunen.”

 • Kine- en psychomotorisch therapeut
 • Licentiaat biomedische wetenschappen
 • 1981-1998: Werkzaam bij de Zusters van Liefde van Kortemark, waarvan sinds 1989 algemeen coördinator van de instellingen van de congregatie
 • 1998-2000: Algemeen directeur van het Onze-Lieve-Vrouwe Hospitaal te Kortrijk
 • 2000-2008: Lid van het directiecomité van het fusieziekenhuis AZ Groeninge te Kortrijk
 • 2008-heden: Algemeen Directeur van het AZ Sint-Lucas Brugge
 • Voorzitter van het coördinatiecomité van de West-Vlaamse ziekenhuizen Zorgnet/Icuro.
 • Lid van het Bestuurscomité van het UZ Leuven
 • Bestuurder van de vzw Z.org UPC Leuven
 • Bestuurder van Ic-Dien, HBO Verpleegkunde, Roeselare
 • Bestuurder van het WZC Sint-Jozef, Ieper
 • Lid van het Paritair Advies Comité – Provikmo

 Karin Haustermans

Hoofd Radiotherapie Oncologie en vicevoorzitter van het Leuvens kankerinstituut


karin1 

“Het LKI wil aan elke kankerpatiënt een optimale behandeling geven en dit met aandacht voor de kwaliteit van leven. Uit contacten met onze patiënten blijkt dat de uiterlijke gevolgen van een kankerbehandeling, zoals haarverlies en huiduitslag, extra onzekerheid met zich meebrengen. Mede hierdoor bestaat het risico dat deze patiënten zich sociaal isoleren. Bovendien kan een massage of een gelaatsverzorging op zich ook deugddoend zijn en de spanning rond een kankerdiagnose en -behandeling verlichten.

 Tijdens hun behandeling kunnen patiënten in het ziekenhuis een beroep doen op een daartoe opgeleide schoonheidsspecialiste, maar eens buiten het ziekenhuis weten zij vaak niet bij wie ze best terecht kunnen. We zijn dan ook heel blij dat het LKI samen met het Instituut for Professional Care VZW aan schoonheidsspecialisten mag leren hoe ze best omgaan met kankerpatiënten, niet alleen op esthetisch vlak, maar ook als ondersteuners in het verwerkingsproces. We zijn ervan overtuigd dat deze opleiding een echte meerwaarde biedt, zowel voor de patiënten als voor de cursisten zelf.”

 • Prof. Dr. Karin Haustermans is diensthoofd van de afdeling radiotherapie-oncologie in het Universitair Ziekenhuis van Leuven (UZ Leuven). In 1987 kreeg ze haar titel als doctor in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde (MD) aan de Katholieke Universiteit van Leuven in België. Prof. Haustermans is gespecialiseerd in digestieve en urologische oncologie en is deeltijds fundamenteel klinisch onderzoeker van het FWO – Vlaanderen.
 • In 1996 ontving zij de ESTRO-VARIAN research award voor haar doctoraat over ‘cell kinectics in esophageal cancer’. Na haar opleiding was ze 4 jaar lang actief als staflid in het Nederlands Kankerinstituut te Amsterdam.
 • In 2010 kreeg zij de ESTRO Breur medaille voor haar bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek in de radiotherapie.
 • Ze is ook lid van verschillende (inter-)nationale wetenschappelijke organisaties.
 • Naast de bovenvermelde klinische, educatieve en wetenschappelijke activiteiten is ze ook nauw betrokken als bestuurslid van het Belgisch Kankerregister en voorzitter van het Raadgevend Comité. Ze is vice-voorzitter van het Leuvense Kankerinstituut en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

Stephane Coigne

Voorzitter UBK/UCB VZW-ASBL


“Als sectororganisatie wil Coiffure.org kappers inspireren, adviseren, informeren en ondersteunen. Maar bovenal kappers de plaats geven die ze verdienen. De opleiding Kanker Hair Professional kadert dus perfect in onze visie en missie. Ook als kapper kom je immers in aanraking met kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten.

Ik vind het onze taak om te blijven ijveren voor de verdere professionalisering van de volledige kapperssector, inclusief de sector van de haarwerken. Op die manier kunnen we als sector een goede dienstverlening garanderen, op maat van de patiënt.”

 • Gedurende 35 jaar zelfstandig zaakvoerder van diverse kapsalons met gemiddeld 8 medewerkers
 • Mentor voor jonge kappers –Erkenning ontvangen van Guillaume Foundation
 • Betrokken bij diverse Europese organisaties in verband met de wereld van  coiffure
 • Expert in het functioneren van interprofessionele beroepsorganisaties
 • Dagelijks aansturen als voorzitter  van de organisatie UBK/UCB vzw-asbl (Unie van de Belgische Kappers)

Daniël Ost

Bloemsierkunstenaar


“Ik steun het ‘Institute for Professional Care’ van harte. Elk initiatief dat tot doel heeft de zorg en welzijn van kankerpatiënten te verbeteren kan op mijn steun rekenen. Bloemen kunnen soms een troost zijn in donkere dagen, bloemen kunnen mensen een hart onder de riem steken… In het verleden heb ik regelmatig workshops gegeven aan mensen met kanker, en wanneer ik hen dan zie opfleuren, is mijn dag helemaal goed. Daar doen we het voor. Deze mensen verdienen het allerbeste.”

Daniël Ost is ’s werelds bekendste bloemsierkunstenaar. Hij werd op 8 mei 1955 geboren in Sint-Niklaas als oudste zoon in een gezin van 6 kinderen. Van kinds af aan verzamelde hij allerlei fauna en flora, men kan dus zeggen dat het een aangeboren microbe was.

Na het vervolledigen van zijn academische carrière behaalde hij het diploma van meester-bloembinder aan de de tuinbouwschool in Vught, Nederland.

Intussen heeft Daniël Ost een succesvolle onderneming uitgebouwd, met de steun van zijn echtgenote Marie-Anne en zijn dochter Nele, die in zijn voetsporen treedt.

Naast 2 winkels in Brussel en Sint-Niklaas, wordt Ost regelmatig aangesteld als decorateur voor grote huwelijken in binnen- en buitenland, waaronder beide koninklijke huwelijken van Prins Laurent en huidig Koning Filip.

 


prof. dr. J. Van Eldere

Hoofdgeneesheer UZ Gasthuisberg Leuven


Het opleidingsproject van het Institute for Professional Care helpt kankerpatiënten terug een gevoel van eigenwaarde te geven. Een aangepaste verzorging door schoonheidsspecialisten/kappers, verzacht de pijn van de diagnose en draagt bij aan hun waardigheid. Daarom ondersteun ik dit initiatief.

 • 1976-1983 : opleiding tot arts KULeuven
 • 1983-1990 : wetenschappelijk onderzoek aan het Rega Instituut (Leuven) en het  Institute of Molecular medicine (University of Oxford)
 • 1990-1993: Opleiding tot specialist medische microbiologie KULeuven
 • 1993 – heden : werkzaam in het UZLeuven
  • 2010-2014 : diensthoofd laboratoriumgeneeskunde
  • 2013-2015 : dienstdoend diensthoofd pathologische ontleedkunde
  • 2014-heden : hoofdgeneesheer
 • 1993- heden : hoofd van het labo voor klinische bacteriologie en mycologie aan de KULeuven
 • Gewezen voorzitter en lid van meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen en raden van bestuur

prof. dr. Michel Delforge

Voorzitter Leuvens kankerinstituut (LKI) – kliniekhoofd hemotologie


‘Als voorzitter van het LKI, maar vooral als kankerspecialist, word ik dagelijks geconfronteerd met de impact van kanker en zijn behandeling op patiënten en hun omgeving.  Naast goede medische en verpleegkundige zorg is een goede ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving erg belangrijk.  Deze ondersteuning omvat onder andere investering in het zelfbeeld van patiënten en het helpen verzachten van de uitwendige tekenen van kanker en zijn behandeling.  Het IFPC neemt hierin een belangrijke taak op zich door de opleiding van schoonheidsspecialistes en kappers die ook de zorg voor kankerpatiënten mee opnemen.

Daarom wil ik graag mijn persoonlijke betrokkenheid bij de doelstellingen van het IFPC bevestigen.

 • klinisch hemotoloog met 19 jaar ervaring als staflid binnen UZ Leuven
 • voorzitter Leuvens Kankerinstituut (vanaf 01/2017)
 • kliniekhoofd UZ Leuven
 • sinds 2004 : houder bijzondere beroepsbekwaamheid in de klinische hematologie
 • 1998 : doctor in de biomedische wetenschappen (PhD)
 • 1998 : specialist in de inwendige geneeskund
 • 1991 : dokter in de genees-, heel- en verloskunde (grootste onderscheiding met gelukwensen van de examenjury)
 • 1984 : humaniora Latijn-Wiskunde

Rudy Martens

CEO AZ Alma Eeklo


‘Cancer Beauty Professional en Cancer Hair Professional is dan misschien geen erkend gezondheidsberoep, we kunnen wel erkennen dat dit een enorme bijdrage biedt aan het welzijn van mensen die vaak door de moeilijkste periode in hun leven gaan.’

 • CEO AZ Alma VZW
 • Dagelijks bestuurder Terra Curae VZW
 • Voorzitter raad van bestuurd In4care VZW
 • Bestuurder BC10 cvba
 • Voorzitter raad van bestuurd Zorgondersteuning VZW
 • Bestuurder Mensana VZW
 • Gastdocent Workshop ‘Strategisch denken’
 • Gastdocent Kaderopleiding hoofdverpleegkundige – ziekenhuiswetgeving & financiering

Florent Joosen

Gedelegeerd Bestuurder van de groep Joosen-Luyckx


”Wanneer de diagnose kanker vastgesteld wordt, stort voor de meeste mensen de wereld in.  Het fysiek en het mentaal lijden zorgt ervoor dat het menselijk lichaam verandert.

In ziekenhuizen doet men z’n best om de ziekte te overwinnen. Maar ook de mentale weerbaarheid van de patienten moet verhoogd worden om terug te kunnen vechten en de genezing te bespoedigen.  Daarom zijn de goed opgeleide dienstverleners van het IFPC zo belangrijk.  Daarnaast ontstaat er ook een emotionele band tussen de dienstverleners en de patienten.  De passie en de warme menselijkheid die de verzorgenden uitdragen zorgen mee  voor die emotionaliteit die zo belangrijk is in deze moeilijke momenten.

Doordat ik zelf , in mijn familie en vriendenkring,  al verscheidene malen heb meegemaakt wat deze verschrikkelijke ziekte kan aanrichten, heb ik een zeer groot respect voor deze dienstverlening die meer dan ooit op zijn plaats is en steun ik deze organisatie door dik en dun.”

 • Erevoorzitter Unizo  (Voorzitter van 2006- 2013)
 •  Ondervoorzitte Bemefa (Belgian Food Association)
 •  Ondervoorzitter Dyzo

Else Van Meldert

Master Schilderkunst bij Artfeelings vzw


“Als ex-kankerpatiënte voel ik me erg betrokken en solidair met het wel en wee van lotgenotes en hun directe omgeving. Ik heb zelf kunnen vaststellen hoe enkele verwenmomenten tijdens en na de zware periode van kankerbehandeling je eigenwaarde opkrikken. Zorg voor innerlijke en uiterlijke schoonheid is niet te onderschatten. Daarom is het belangrijk dat dit gebeurt door professionals met kennis inzake de specifieke behandeling van kankerpatiënten. Om die reden geef ik dan ook mijn volle steun aan het IFPC project.”

Else Van Meldert is leerkracht bij Artfeelings vzw, een vereniging met als doel om via kunst mensen te laten openbloeien even hun zorgen te vergeten. Je zelfvertrouwen groeit door het ontdekken en ontwikkelen van je talenten waarvan je niet eens weet dat je ze hebt.

Sinds vorig jaar begeleidt Else – zelf ex-kankerpatiënte – eveneens lotgenoten om hun gevoelens om te zetten in kleur en vorm. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze patiënten even geen patiënt meer zijn, maar gewoon mens, vriend, en kunstenaar.

Gezien haar betrokkenheid bij deze vreselijke ziekte heeft Else een groot solidariteitsgevoel jegens lotgenoten en steunt zij op haar manier initiatieven die opkomen tegen kanker. Voor IFPC maakt zij een schilderij in acrylverf dat haar emoties weergeeft wanneer zij aan kanker denkt.

Opleiding

Master in schilderkunst Antwerpen
Specialisatie schilderkunst academie Nîmes

Werkzaamheden

Leerkracht grafische kunsten Antwerpen
Leerkracht schilderkunst Kunstbelevenissen Boortmeerbeek
Leerkracht Artfeelings VZW
Workshops schilderkunst voor volwassenen en jeugd
Workshops schilderkunst ten behoeve van (ex-)kankerpatiënten
Advies binnenhuisaankleding
Schilderijen op maat (aangepast aan interieur)

1ste Prijs stad Antwerpen
1ste Prijs Provincie Antwerpen
Meerdere eervolle vermeldingen


Margot Cloet

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro“Patiënten met kanker worden geconfronteerd met heel wat nevenwerkingen tijdens hun strijd tegen de ziekte. Een bezoek aan de kapper of schoonheidsspecialist(e) is niet evident. De drempels – angst voor onbegrip bijvoorbeeld, onzekerheid – kunnen hoog zijn. Ook professionals kunnen twijfelen aan hun aanpak. Welke producten mogen ze gebruiken? Welk advies kunnen ze geven? Het Institute for Professional Care vzw verdient dan ook mijn volle steun. Hun missie om mensen op te leiden om beter om te gaan met personen met kanker is lovenswaardig. Ze bieden verzorging op maat. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychologisch. Dat is van onschatbare waarde. Wie de opleiding tot Kanker Beauty Professional heeft gevolgd, leert om patiënten gerust te stellen, hen te helpen en verzorgen. Met veel warmte en respect. Een mooi kapsel, een gelaatsverzorging … het geeft een enorme boost en is heel belangrijk voor mensen die met ziekte geconfronteerd worden. Als je er goed uitziet, voel je je doorgaans beter. Omdat ze deEIGENwaarde van patiënten vergroten, is de MEERwaarde van het IFPC groot.”

Opleiding

 • Licentiate in de pedagogische wetenschappen. Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1997 (studieperiode 1992 – 1997)
 • Aggregaat in de pedagogische wetenschappen. Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1997 (studieperiode 1996 – 1997)
 • Deelname aan verschillende opleidingen, vormingen en studiedagen in en over de welzijnssector en met betrekking tot leidinggeven.

Werkervaring

 • 1997 – 2000 : diverse tijdelijke functies in het onderwijs en de jeugdzorg, onder andere in Dagcentrum De Wip te Halle.
 • 2000 – 2002 : raadgever beleid jonge kinderen en gezinnen voor VGC-collegeid Jos Chabert.
 • 2002 – 2007 : oprichter en directeur van Minor-Ndako vzw, een voorziening bijzondere jeugdbijstand in Brussel en Vlaams-Brabant.
 • 2007 – 2008 : raadgever jeugdzorg voor minister Vanackere, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering.
 • 2009 : woordvoerder van minister Heeren, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering.
 • 2009 – 2010 : directeur van Minor-Ndako vzw, een voorziening bijzondere jeugdbijstand in Brussel.
 • 2010 – 2013 : Adjunct – Kabinetschef Welzijn voor minister Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering.
 • 2014 – 2017 : Kabinetschef van minister Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering.
 • 2017 – heden : gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro.

Dr. Jan Van Landeghem

Doctor in de Kunsten


“Ik bewonder de dynamische ploeg van Paul Verdonck voor de edelmoedigheid en het idealisme om op die manier de herstellende patiënten weer een volwaardige plaats te verstrekken in de maatschappij.

Bovendien vind ik het symbool van de Lotus bijzonder goed gekozen:  de lotusbloem herrijst telkens opnieuw om met al haar pracht boven het wateroppervlak haar trots te tonen.

In de transcendente meditatie is ze de basis voor de verbinding tussen de kosmos en de aarde.  De hoogste diamant wordt in haar gemanifesteerd om zo licht te werpen op haar omgeving.

Dathelende licht wens ik dan ook aan alle betrokkenen om in hun eigen kracht teherrijzen zoals tevoren.”

Jan Van Landeghem studeerde aan de Conservatoria van Brussel en Maastricht compositie en hoofdvak orgel. Hij concerteerde wereldwijd als solist en met verschillende ensembles.

Als componist schreef hij ca 300 werken en behaalde hij 15 nationale en internationale onderscheidingen.

Hij is  lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel en behaalde het Doctoraat in de Kunsten aan de Vrije Universiteit van Brussel en het Vlaamse Conservatorium. Sinds 2018 is hij  als Professor Theory and Composition verbonden aan de prestigieuze Internationale Musica Mundi Cambridge School for Music , Waterloo. Als componist heeft hij opdrachten tot 2025.Jenny Spanoghe

Concertvioliste en altiste


“Als kunstenaar heb je de taak om met muziek en kunst de mensen troost, schoonheid en vooral warmte en moed te schenken om het pad van het leven, dat niet steeds gemakkelijk is, te bewandelen op een zo vreugdevol mogelijke manier.  Wat de Lotus Care Foundation doet, is deze boodschap concreet toepassen op mensen die getroffen zijn door een levensbedreigende ziekte.  Hen de nodige zorgen zowel psychisch als wat het uiterlijke betreft, op professionele manier aanreiken is geen luxe maar een prachtige realisatie van grootmenselijk mededogen.  Ik kan de Lotus Care Foundation enkel toejuichen en vol bewondering aanmoedigen.  Ik wel de Lotus Care Foundation dan ook helpen waar ik kan in de hoedanigheid van kunstenaar.  Dat de Lotus één van de mooiste en meest symbolische bloemen ter wereld, elke patiënt innerlijke balans, waardigheid, zelfvertrouwen en vreugde moge brengen door de geweldige inzet van de Lotus Care Foundation.”

Jenny Spanoghe is een gepassioneerde concertvioliste en altiste met een grote virtuositeit en expressie.  Jenny Spanoghe studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent.  Ze vervolmaakte zich aan de Muziekkapel koningin Elisabeth onder leiding van Georges Octors en volgde Masterclasses bij Semeon Snytkowski en Philip Hirchhorn.  Jenny Spanoghe haalde heel wat nationale en internationale prijzen: ze werd eerste bij de nationale wedstrijd Pro Civitate, behaalde 2x de Fuga-Prijs van Sabam en ‘le prix de la Fondation de France’ in Parijs.  Jenny stichtte in 2000 het succesvolle Duo Landini met organist Jan Van Landeghem, het Landini pianotrio met Paul Hermsen en Geert De Bièvre.  Jenny realiseerde een 25-tal CD opnames, geeft overal ter wereld concerten en Master-Classes.  Als viool- en altviooldocente is ze verbonden aan het Fontys-Conservatorium te Tilburg-Nederland.  Ze was Buitengewoon lerares aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, doceerde enkele decennia in de Academie voor Podiumkunsten te Overijse en kijkt fier op een lange rij jonge violisten die door haar gevormd zijn en hun weg maken in het muziekleven.  In 1996 werd haar de Fuga-Prijs overhandigd voor haar kamermuziek bijdrage als verdedigster van de Belgische hedendaagse muziek, en in 2009 voor haar solistische bijdrage.  Jenny Spanoghe is een all-round artieste: ze maakt schilderijen, exposeert regelmatig en schreef een tiental dichtbundels, ook in het Frans.  Jenny Spanoghe speelt op een altviool van Thomas Meeuwissen, 2002, op een viool Gand&Bernardel van 1877 en op de vijfsnarige alt van Luc Deneys, Mirecourt, 2005.  Strijkstokken van Pierre Guillaume, Jean-Pascale Nehr en Robert Pierce.


Edward van Rossen

Expert Zorg @ Federatie Vrije Beroepen


“Patiënten verdienen de beste en compleetste zorg, met aandacht voor zowel lichaam als geest. Ik heb van erg nabij ondervonden dat het bij levensbedreigende aandoeningen als kanker van levensbelang kan zijn om als patiënt niet gereduceerd te worden tot de aandoening, en om te kunnen blijven genieten van de vele mooie kanten van het leven. Dat geeft de noodzakelijke energie om voluit te vechten voor de toekomst, en kan dus echt het verschil maken. Het werk van het IFPC en haar alumni heeft dan ook een belangrijke plaats in ons zorglandschap, en geniet daarom mijn volle steun en oprechte bewondering!”

 • Expert zorg bij de Federatie Vrije Beroepen en UNIZO
 • Lid van de Algemene Raad en het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Lid van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (VRWVG)
 • Lid van het Raadgevend Comité Zorg & Gezondheid (RCZG) van het Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid (VAZG)
 • Voormalig directeur van de Belgische Psychologencommissie (voor erkenning en tuchtrecht)
 • Voormalig ondervoorzitter van de Europese psychologenfederatie EFPA
 • Voormalig schatbewaarder van de Belgische psychologenfederatie BFP
 • Voormalig hoofd van de afdeling onderzoek van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH, nu Domus Medica)

Ine Peetermans

Beeldhouwer


“Kanker is een rotziekte.  Eerst ben je gewoon ziek. Dan krijg je een vreselijke diagnose, gewoonlijk krijg je te horen dat je kan sterven.  Vervolgens krijg je een behandeling die het meest lijkt op folteren, en dan word je ook nog eens lelijk.  Als je dan echt pech hebt, sterf je er ook nog aan. Kanker beauty is een initiatief dat kanker niet geneest, maar wel de patiënten helpt om zich stukken beter te voelen en hun waardigheid terug te vinden. Ik vind dat een bewonderenswaardige actie, waar ik helemaal achter sta.”

Opleidingen

 • Turbulente schoolcarriére
 • Kunsthumaniora St. Lukas Gent
 • 1 jaar psychologie KUL
 • Academies van Brugge en Antwerpen: beeldhouwen
 • Diverse deeltijdse cursussen : RVA meertalige secretaresse, paardverzorging, Duits aan Vlaamse hogeschool,
 • Rugzakreis van 6 maanden in centraal Amerika on low budget

Werksituaties

 • Animator/hostess in toerisme buitenland en binnenland voor touroperators
 • Projectjes voor Scouting Vlaanderen
 • Portretbeelden voor particulieren
 • Lesgever rolschaatsen bij Blozo
 • Stalknecht op een manège
 • Een reeks interim-jobs
 • Sinds 1988 : zelfstandig als beeldhouwer/presentator/B&B uitbater in Antwerpen

Engagementen

 • Moeder en pleeggezin
 • Oprichter en bezieler en medewerker van vzw WEMEL voor kinderen met ad(h)d/autisme en hun gezinnen
 • Mede-oprichter en medewerker van vzw Aandacht, praatgroepen voor volwassenen met Ad(h)d
 • Lesgever over Ad(h)d bij Vlab-Maatwerk
 • Lid van Greenpeace, natuurpunt, ….

Overtuigingen

 • Be kind to unkind people, they need it most.
 • Angst is destructief, warm vertrouwen doet het beter.  Straal warmte rond
 • Het is fijn om mensen te helpen
 • Het is fijn om mooie dingen te maken
 • Elk kind heeft recht op een warm, veilig nest
 • Racisme en machtswellust zijn flauwe kul
 • Het is nu tijd om voor onze aarde te zorgen
 • Je kan niet de hele wereld redden, maar een klein stukje is ook al heel mooi

Leentje Grillaert

Gedeputeerde Oost-Vlaanderen


Dat zelfstandigen en andere zorgverstrekkers zich willen bijscholen om hun dienstverlening naar zieke medemensen te kunnen bijsturen en verbeteren, verdient alle lof. Dat een organisatie als het IFPC dit alles wil organiseren, verdient minstens zoveel lof. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het IFPC dit nog heel lang mag doen, dat de zorgverstrekkers nog veel gebruik zullen maken van dit opleidingsaanbod en dat het kankerpatiënten en mensen met andere ziektebeelden veel deugd mag opleveren.”

 • Gemeenteraadslid 2007 tot 2009
 • Schepen in Wetteren van 2010 tot 2018 met bevoegdheden onderwijs, senioren, welzijn en bibliotheek
 • Oost-Vlaams gedeputeerde vanaf 3 december 2018 bevoegd voor vergunningenbeleid, integraal waterbeleid, middenstand en EROV, landbouw en platteland, mondiale solidariteit, toerisme, patrimonium,…

John Boeckx

Voorzitter Besko


Als voorzitter van Besko, de beroepsvereniging voor schoonheidsspecialisten, hebben wij onze steun toegezegd aan IFPC, voor haar interessante en kwaliteitsvolle vervolmakingscursus over de kankerproblematiek, voor gediplomeerde schoonheidsspecialisten. Besko is zeer voorzichtig met het aanprijzen van cursussen en manifestaties daar zij sinds 1981 een goede naam als ernstige beroepsvereniging te verdedigen heeft. Besko is vertegenwoordigd in de nationale organen zoals het paritair comité 314, de hoge raad voor de middenstand, de hoge gezondheidsraad enz… waar zij steeds de ernstige schoonheidsspecialist(e) vertegenwoordigt en zo nodig haar belangen verdedigt. Het is onder andere om deze redenen dat wij kritisch zijn bij het beoordelen van opleidingen. Na het inkijken van de gefundeerde cursussen en de criteria van aanvaarding van de kandidaten van de kankeropleiding, aarzelden wij niet om dit initiatief en de uitwerking ervan te honoreren.  Wij verheugen ons in de sympathieke samenwerking tussen onze verenigingen. Schoonheidsspecialisten die zich wensen te verdiepen in deze problematiek kunnen we de cursus aanbevelen. Wij wensen IFPC veel succes.”Wouter Torfs

CEO Schoenen Torfs


‘Ieder van ons wordt geconfronteerd met kankerpatiënten in zijn dichte omgeving. Enkele jaren geleden  kreeg ik zelf nierkanker. Gelukkig redde één operatie mijn leven. In die periode leerde ik hoe enorm belangrijk goede zorgen zijn als je je in zulke kwetsbare situatie bevindt. Ik voelde een dankbaarheid die ik tot dan toe niet had ervaren. Daarom steun ik ten volle het prachtige initiatief van de Lotus Care Foundation! Aangepaste en mensgerichte lichaamsverzorging buiten de ziekenhuismuren én de professionalisering van deze zorg, maken een wereld van verschil voor de levenskwaliteit van de patiënt.’

 • Geboren in Lier op 24 april 1958
 • Licentiaat in de Rechten aan de KUL in 1981
 • Afgestudeerd aan de Fiscale Hoge School in 1983
 • Advocaat aan de balie van Antwerpen tot 1986
 • CEO van Schoenen Torfs sinds 1990
 • Gehuwd en vader van vier prachtige kinderen

Tim Van der Valk

Zaakvoerder Van der Valk Hotel Beveren


“Zo’n mooi project als dat van Lotus Care verdient ten volle mijn steun. Iedereen wordt veraf of dichtbij geconfronteerd met deze verschrikkelijke ziekte,  daarom is het mooi om te zien hoe IFPC zich hiervoor inzet. Patiënten doen stralen en zich terug goed in hun vel doen voelen is een belangrijk onderdeel voor het verwerkingsproces. Petje af voor dit project, heel veel succes gewenst! “

 • Directeur Van der Valk Hotel Beveren
 • Bestuurslid UNIZO

Danny Van Assche

Gedelegeerd bestuurder UNIZO


“Met overtuiging steunt UNIZO dit project. Het is een schoolvoorbeeld waarbij vakmanschap in dienst staat van maatschappelijke noden. Ook dat is essentieel voor het belang van ondernemerschap binnen onze samenleving, het samengaan van welvaart en welzijn, van levenskwaliteit en zorgzame, persoonlijke service waarin de mens centraal staat.”


Dirk Cordeel

Voorzitter van de Raad van bestuur Cordeel Group

Voorzitter van de Raad van Commissarissen in Nederland


“Iemand getroffen door een ernstige ziekte, zoals kanker, verdient de beste zorgen alsook steun. Mijn steun en waardering schenk ik aan het IFPC en de Lotus Care Foundation”Jurgen Bauwens

Burgemeester Waasmunster


Wanneer de diagnose van kanker bij één van je dierbare valt, dan voel je de aarde van onder je voeten wegglijden.. Het is belangrijk voor de patiënt en zijn omgeving om dan te kunnen terugvallen op een samenleving die voor je zorgt op alle vlakken, want het K-woord grijpt niet alleen in op de innerlijke mens, maar doet ook wat met je uiterlijk. Het is dan uiterst belangrijk om je persoonlijkheid waarvan  je uiterlijk het uithangbord van is goed te kunnen verzorgen. Een leuke uitstraling ondersteund door een verzorging op maat geven de patiënten opnieuw dat goed gevoel wat al een eerste stap is naar herstel. Deze glimlach wordt op het gelaat getoverd door gespecialiseerde kappers, schoonheidsspecialisten, voetverzorgers en thuisverpleging. Dat is ook waar het Institute for Professional Care garant voor staat. Het spreekt voor zich dat ik dergelijke verzorgende en hartverwarmende initiatieven wens te ondersteunen!!


Luc Van Oevelen

Medisch directeur Janssen


Janssen steunt met volle overtuiging de missie van de vzw Institute For Professional Care. Werken en innoveren voor een betere zorg voor patiënten getroffen door kanker is wat ons elke dag drijft en bezig houdt. Janssen legt zich met name toe op het verbeteren van de farmaceutische zorg, maar net zo belangrijk is het om kankerpatiënten te ondersteunen in hun zelfbeeld. Het IFPC levert op dit vlak fantastisch werk!

© 2015 - 2023: Institute for Professional Care VZW, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress